Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset
Vehicle Year of Construction Engine Output [HP/kW] вид на горивото Displacement [cc] код на двигателя брой цилиндри
5.4
05/97 - 12/02
305/224
бензин
5403
99R
8
5.4 на всичките колела
05/97 - 12/02
305/224
бензин
5403
99R
8