Informace k ochraně dat

Těší nás váš zájem o naši společnost a naše produkty. Při využívání naší nabídky online má ochrana vaší osobní sféry značný význam. Pokud jsou shromažďovány a zpracovávány osobní údaje, dodržujeme legislativní ustanovení země, ve které sídlí společnost, která údaje zpracovává. Ve Spolkové republice Německo se jedná o spolkový zákon o ochraně dat (Bundesdatenschutzgesetz).

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Při návštěvě našich webových stránek ukládají naše webové servery standardně název vašeho poskytovatele připojení k internetu, adresu IP, webovou stránku, ze které nás navštěvujete, webové stránky, které u nás navštěvujete, datum a trvání návštěvy. Tyto údaje jsou statisticky vyhodnoceny. Nejsou spojeny s osobními údaji. Používáme cookies k identifikaci preferencí návštěvníka a k příslušné optimalizaci našich stránek. Jednotliví uživatelé přitom zůstávají anonymní. Osobní údaje ukládáme pouze v případě, že nám je v rámci nabízených služeb online dobrovolně předáte.

Pro odpovídající vzhled a optimalizaci těchto internetových stránek jsou prostřednictvím technologií společnosti econda GmbH shromažďována a ukládána anonymní data a z těchto dat jsou vytvářeny uživatelské profily s použitím pseudonymů. Pro tento účel mohou být použity soubory cookies, které umožňují rozpoznání internetového prohlížeče. Uživatelské profily nejsou sloučeny bez výslovného souhlasu návštěvníka s informacemi o nositeli pseudonymu. Zejména IP adresy se ihned po přijetí stávají nerozpoznatelnými, proto není možné přiřazení uživatelských profilů k IP adresám.

Návštěvníci těchto internetových stránek zde mohou pro budoucnost kdykoliv zakázat toto shromažďování a ukládání dat. Zákaz je platný pouze pro zařízení a webový prohlížeč, na kterém byl nastaven. V případě potřeby opakujte postup na všech zařízeních. Pokud vymažete Opt-out cookie, budou následně vzniklé dotazy u nás opět ukládány ve výchozím nastavení.

Použití a předání osobních údajů, vázaný účel, možnosti výběru

Technické údaje používáme za účelem správy našich webových stránek. Vaše osobní údaje ke správě zájemců a zákazníků, k předáváním informací o nových produktech, k anketám týkajícím se produktů a k interním marketingovým požadavkům v rozsahu, který je k tomu potřebný. Účast na takových akcích je dobrovolná. Pokud s tím nesouhlasíte, můžete kdykoliv tyto služby odhlásit. To je provedeno v rámci služeb nebo e-mailem zaslaným na příslušnou adresu. Vaše údaje v takovém případě k dalšímu použití zablokujeme. Naši zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti o vašich osobních údajích.

Bezpečnost

Společnost Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG využívá technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů, které spravujeme, proti náhodnému nebo záměrnému zničení, manipulaci, ztrátě nebo proti přístupu neoprávněných osob. Tato bezpečnostní opatření jsou neustále dále vyvíjena v souladu s příslušnými novými technickými možnostmi.

Naše webové stránky mohou obsahovat linky na webové stránky jiných poskytovatelů. Na tyto webové stránky se naše pokyny k ochraně dat nevztahují.

V případě otázek spojených se zpracováním vašich osobních údajů, podnětů, stížností nebo žádostí o informace kontaktujte naši společnost nebo osobu, která je v koncernu pověřená ochranou dat.

Na žádost vám sdělí společnost Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG nebo příslušná společnost informace o tom, zda a příp. jaké vaše osobní údaje jsou u nás uloženy. Kontakt naleznete na webových stránkách příslušné společnosti.

Thomas Biedermann
Datenschutzbeauftragter (referent pověřený ochranou dat)
Schaeffler AG
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Spolková republika Německo
Datenschutz@schaeffler.com